தமிழ் இலக்கணம் -

Posted by Admin

Aug 9, 20220 comments

 Video 1/3 தமிழ் இலக்கணம்

https://youtu.be/lS2GjEpYrKkVideo 2/3 தமிழ் இலக்கணம்

https://youtu.be/z9F_flNTexIVideo 3/3 தமிழ் இலக்கணம்

https://youtu.be/qM1N80R3OgQ


Thanks to 

Shri. N.Inbalagan SSPOs...STS GRADE(Retd)

Gingee.

Share this article :

Post a Comment

 
Copyright © 2019. SA POST - All Rights Reserved